Firma oferuje profesjonalną korektę i redakcję tekstów w wersji elektronicznej (doc, docx, org) oraz papierowej.

Czym się różni korekta od redakcji?

Korekta polega na poprawieniu tekstu w oparciu o zasady poprawności ortograficznej, interpunkcyjnej oraz gramatycznej. Usługa wykonywana jest w trybie rejestracji zmian, by każdy Klient widział, co zostało poprawione.

Redakcja polega na opracowaniu tekstu pod względem merytorycznym, stylistycznym i kompozycyjnym. Usługa ta obejmuje także dbałość o poprawność ortograficzną i interpunkcyjną, a także o spójność tekstu i jasność przekazu. Redakcja ma większy zakres od korekty.

Etapy realizacji zamówienia:
1. Wycena i uzgodnienie terminu.
2. Złożenie zlecenia (wysłanie materiałów).
3. Wysłanie maila z potwierdzeniem odbioru materiałów.
4. Wykonanie zlecenia i odesłanie go w ustalonym terminie.
5. Wystawienie faktury i wysłanie jej mailem.